Καραϊσκάκη 10, Αλεξανδρούπολη 68100

τηλ: 25510 32811